Personen- en familierecht

Het gaat hierbij om de rechtsregels betreffende de persoon, de familieband en huwelijk/geregistreerd partnerschap.

 

  • echtscheiding (als advocaat van één van partijen of als bemiddelaar)
  • verdeling van goederengemeenschap
  • afrekening huwelijkse voorwaarden
  • vaststellen of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie
  • ouderlijk gezag en regelingen van omgang met kinderen
  • wijziging voor- en of achternaam
  • curatele/bewind en mentorschap

 

 

terug