Erfrecht

 

Het erfrecht bepaalt in belangrijke mate wat er met iemands vermogen na zijn overlijden gebeurt.

 

Niet zelden ontstaat een geschil tussen de erfgenamen over de onderlinge rechtsverhouding en de verdeling van de nalatenschap. 

Het bereiken van overeenstemming door overleg heeft de voorkeur, zeker in familieverhoudingen. Als de erfgenamen er in onderling overleg niet uit kunnen komen, kan het geschil aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.

 

Advocatenkantoor Mol behartigt uw belang bij het overleg met de mede-erfgenamen of in een eventueel noodzakelijke procedure.

 

 

 

terug